Akdeniz Mah. No:77/602 Konak - İZMİR +90 (232) 234 66 88
TR - EN |
Mentor Lojistik

Deniz Taşımacılığı

Sınırların ortadan kalktığı günümüz dünyasında, ülkelerin birbirleriyle ekonomik ilişkiler içinde olması kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu ekonomik ilişkilerin en büyük desteklerinden olan taşımacılık ve ulaştırma günden güne önem kazanmaktadır. Ulaştırma, günümüzde karayolu, havayolu, demiryolu, denizyolu ve boru hattı gibi alt sistemlere bölünmüştür. Ayrıca bu alt sistemlerin birkaçının bir araya gelerek bütünleşmesi ile oluşan tümleşik taşımalar da günümüzde ulaştırma sektöründe sıkça adı geçen verimliliği yüksek bir sistemdir. 

Günümüz dünyasında deniz ve denizcilik; yük ve yolcu taşımacılığı başta olmak üzere, gemi inşa sanayi, liman hizmetleri, deniz turizmi ile bir ticaret ve hizmet dalıdır. Denizyolu ulaştırmasının faaliyet alanı uluslararası bir özellik taşımaktadır. Bu yüzden de uluslararası ticaret üzerinde büyük bir öneme sahiptir. Ülkelerin dış ticaretlerini arttırmalarının yolu deniz ticaretinden geçmektedir. 

Dünya toplumunda, ülkelerin en başta gelen özelliği, her birinin kendi dışında kalanların tümü veya büyük çoğunluğuyla ilişkide bulunmasıdır. Geniş bir açıdan bakıldığında, ülkeler arası ilişkiler ekonomik, sosyal, kültürel, askeri, sportif ve benzeri olabilir. İşte bu farklı nitelikteki ilişkilerin her biri ayrı bir bilimin konusuna girer. Bu ilişkilerin içinden ekonomik ilişkilerin başında ülkeler arası mal alım ve satımları gelir. Mal akımları, belki de uluslararası işlem türlerinin içinde en eskisidir.

 

Uluslararası Taşımacılık

Uluslararası deniz taşımacılığında uluslararası rekabet söz konusu olup, taşıma hizmeti uluslararası piyasa koşullarına göre yürütülür. Taşımacılığın başlangıç ve bitiş noktaları ile yolculuk ülke sınırları dışında gerçekleşmektedir.

 

Denizyolu Taşımacılığı

Denizyolu taşımacılığının avantajlarına özetle bakacak olursak;

• Çok büyük miktarda yüklerin taşınmasına olanak verir.

• Kıtalar arası ve özellikle deniz aşırı ülkeler arasında kullanılabilecek tek taşımacılık şeklidir.

• Ülkeler arasındaki politik sorunlardan diğer taşımacılık türlerine göre daha az etkilenmektedir.

• Büyük miktarlarda istihdama olanak verir ve ülke ekonomisine olumlu

katkıda bulunur.

Taşıma kapasitesine baktığımızda ise; denizyolunun en yüksek taşıma kapasitesine sahip taşımacılık sistemlerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. 1500 tonluk bir gemi aynı enerjiyle, otuz sekiz vagonun ve elli kamyonun taşıyacağı yükü taşımakta ve böylece önemli derecede bir ölçek ekonomisi yaratmaktadır. 

Uluslararası verilere göre, aynı miktarda enerji ile 370 km suyolunda, 300 km demiryolunda ve 100 km de kara yolunda mesafe alınabilmekte, denizyolu taşımacılığının enerji tüketimindeki avantajı ise bu noktada ortaya çıkmaktadır. 

Diğer Haberler

Mentor Lojistik
06.06.2022 |  Mentor Lojistik A.Ş.
Sınırların ortadan kalktığı günümüz dünyasında, ülkelerin birbirleriyle ekonomik ilişkiler içinde olması kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir.
Mentor Lojistik
02.06.2022 |  Mentor Lojistik A.Ş.
Bizimle ortak bir hayale sahip olan tüm takım arkadaşlarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Mentor Lojistik
17.03.2022 |  Mentor Lojistik A.Ş.
İzmir’de uluslararası taşımacılık noktasında hizmet veren Mentor Lojistik Limited Şirketi Sahibi Cenk Ergen ile başarısının sırrını ve gençlere örnek olacak nitelikteki kariyerinin detaylarını konuştuk.
2022© TÜM HAKLARI SAKLIDIR. MENTOR LOJİSTİK - GRAFİKET